+386-41-232-548
Top
Wajdusna / Trajnostna politika

 

 

 

Trajnostna politika

 

V podjetju Burjatik d.o.o. smo se zavezali našim strankam, zaposlenim, skupnosti in okolju. Naš cilj je doseči družbeno odgovornost podjetja, prispevati k trajnostni družbi in trajnostnemu turizmu. Naše stranke spodbujamo k večji ozaveščenosti in jih motiviramo za bolj trajnostno potovalno vedenje.

 

Sodelujemo s Travelife in si prizadevamo slediti njegovim trajnostnim praksam. Gre za tristopenjski certifikacijski program za organizatorje potovanj in potovalne agencije: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner in (3) Travelife Certified. Smo na drugi stopnji – Travelife Partner.

 

Merila Travelife nam bodo pomagala pri nadaljnjemu delovanju. Da bi zagotovili, da so naši cilji izpolnjeni in sprejeti pravilni ukrepi, bodo vzpostavljeni kazalniki, ki vključujejo stalno ocenjevanje in spremljanje ter izpolnjevanje dodatnih kriterijev Travelife. V podjetju Burjatik d.o.o. upamo, da bo to privedlo do številnih pozitivnih sprememb in bomo lahko pripomogli k izboljšanju sebe in tistih, ki nas obkrožajo. Naše podjetje želi postati eden vodilnih trajnostnih turističnih agencij v Sloveniji.

 

V podjetju Burjatik d.o.o. smo se zavezali da bomo: 

∙ promovirali naravno dediščino, ki jo imamo, in pomembnosti skrbi zanjo;

∙ spodbujali „načelo trajnosti“ med našimi kupci in dobavitelji;

∙ ponujali samo oglede in izlete, ki spoštujejo lokalno naravno in dobrobit skupnosti;

izogibali se emisijam ogljikovega dioksida

nenehno ponovno ocenjevali svojo bazo dobaviteljev glede vključitve trajnostnih praks v odnosu do narave, kulture in skupnosti.

spremljali in revidirali našo politiko in prakse; z rednimi povratnimi informacijami strank in dobaviteljev ter izmenjavo naših izkušenj in ugotovitev z vsemi vpletenimi.

∙ nadaljevali z izobraževanjem osebja, dobaviteljev, vodnikov in strank o potrebi spoštovanja, varovanja in povezovanja z našimi okoljskimi, kulturnimi in gospodarskimi viri.

 

UPRAVLJANJE IN SKLADNOST Z ZAKONI

∙ upoštevali predpise, ki urejajo turistične dejavnosti, zlasti tiste, ki se nanašajo na okolje, prosto živeče živali, arheološko dediščino in socialno varnost;

∙ imeli jasno, dostopno trajnostno politiko in akcijski načrt, ki ga imenovano osebje pogosto spremlja in prilagaja, delili pa ga interno in s partnerji, dobavitelji in strankami.

 

PISARNA

Poraba energije in vode; ravnanje z odpadki

∙ pravilno ravnali z odpadki, ki jih ustvarjamo;

∙ kupovali manj. Pri nakupu dali prednost izdelkom, ki so bili proizvedeni s spoštovanjem ljudi in okolja, pa tudi ponudnikom storitev, ki izvajajo trajnostno politiko; in preverjali njihovo oznako, na primer FSC, evropski znak za okolje, znak EU za ekološko hrano, Fair Trade;

∙ zmanjšali porabo papirja;

∙ se držali pravila 4 R-jev, (Rethink, Reduce, Reuse and Recycle) premisli, zmanjšuj, ponovno uporabi in recikliraj;

∙ imeli program za varčevanje z vodo in elektriko ter „politiko izklopa“;

∙ uporabljali biološko razgradljiva čistila, če so na voljo;

∙ spodbujali kolesarjenje ali hojo do službe ali skupni prevoz, kadar je to mogoče.

 

OSEBJE

∙ zagotovili jasno napisano in dobro komunicirano socialno politiko, ki zajema pogodbe o zaposlitvi in ​​človekove pravice;

∙ zagotavljali pogodbe o zaposlitvi, vključno s podrobnostmi o opisu delovnega mesta, stopnji plače (ki mora biti najmanj nacionalni minimum), plačanih dopustov in bolniških odsotnosti;

∙ zagotavljali zdravstveno zavarovanje in zavarovanja odgovornosti v skladu z nacionalnimi standardi;

∙ uporabljali ustrezno usposobljene lokalne vodnike in zagotavljati trajnostne storitve brez zmanjšanja kakovosti;

∙ ustvarili priložnosti za študente s praksami in shemami usposabljanja;

∙ ne bomo diskriminirali na podlagi spola, rase, starosti, invalidnosti, narodnosti, vere ali prepričanja o spolni usmerjenosti;

∙ redno usposabljali svoje osebje o vprašanjih kakovosti in trajnosti turizma

∙ ponujali jasno sporočen disciplinski postopek in redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih.

∙ ne ovirali članstva v sindikatih in zastopanja ali kolektivnih pogajanj o delu. Skladnost z lokalnimi strukturami, kjer je to primerno;

∙ ponujali vire in možnosti za osebni razvoj vsem zaposlenim.

 

STRANKE

∙ prosili naše stranke, naj bodo občutljivi/e na lokalno tradicijo in kulturo;

∙ strankam svetovali, naj kupujejo lokalno in promovirali obrtnike in obrtne izdelke z razlago, kako dobiček koristi destinaciji z zmanjšanjem uhajanja;

∙ našim strankam ponudili priložnost, da z donacijami podprejo razvojne pobude skupnosti;

∙ zagotavljali jasne informacije strankam o tem, kako spoštovati lokalno kulturo in okolje;

∙ promovirali strankam lokalni javni prevoz ali kolesarske in sprehajalne poti in obveščali o vplivih na trajnost;

∙ strankam svetovali naj imajo svojo steklenico za večkratno uporabo;

∙ svetovali strankam, naj jedo v lokalnih restavracijah ali na kmetijah in okušajo lokalne jedi;

∙ zaščitili podatke o strankah.

 

DOBAVITELJI

∙ delili trajnostne cilje in akcijski načrt z vsemi dobavitelji;

∙ izbirali trajnostne dobavitelje, dajali prednost lokalnemu blagu in storitvam;

∙ spodbujali lokalne nastanitve, da postanejo trajnostno certificirani;

∙ zagotovili, da imajo lokalni, usposobljeni vodniki prednost.

 

Politika trajnostne nabave

V družbi Burjatik d.o.o. smo zavezani k spodbujanju trajnosti v naših nabavnih praksah. Zavedamo se, da naše nakupne odločitve vplivajo na okolje in družbo, zato si prizadevamo sprejemati odgovorne odločitve, ki podpirajo trajnostni razvoj. Zato smo uvedli naslednjo trajnostno nabavno politiko:

– Upoštevajte okoljske in družbene vplive: Upoštevali bomo okoljske in družbene vplive izdelkov in storitev, ki jih kupujemo, vključno z njihovim ogljičnim odtisom, porabo virov, nastajanjem odpadkov in družbeno odgovornostjo.

– Prednost bomo dajali trajnostnim izdelkom in storitvam: Prednostno bomo kupovali izdelke in storitve, ki izpolnjujejo priznane trajnostne standarde in certifikate, na primer izdelke in storitve pravične trgovine, ekološke izdelke ali izdelke in storitve, ki jih je certificiral Forest Stewardship Council.

– Zmanjševanje količine odpadkov in spodbujanje recikliranja: Izbrali bomo izdelke in embalažo, ki jih je mogoče reciklirati ali kompostirati, ter zmanjšali uporabo izdelkov za enkratno uporabo. Prav tako bomo dajali prednost nakupu izdelkov iz recikliranih ali obnovljivih materialov.

– Podpirali bomo lokalne dobavitelje: Prednostno bomo kupovali izdelke in storitve od lokalnih dobaviteljev, saj lahko s tem zmanjšamo emisije pri prevozu in podpremo lokalno gospodarstvo.

– Zmanjšanje porabe energije: Upoštevali bomo porabo energije izdelkov, ki jih kupujemo, in dajali prednost energetsko učinkovitim izdelkom.

– Stalno spremljanje in izboljševanje naših trajnostnih nabavnih praks: Redno bomo spremljali svoje nabavne prakse in spremljali napredek pri izvajanju te politike. Prav tako bomo iskali nove načine za spodbujanje trajnosti v naših nabavnih praksah in nenehno izboljševali našo trajnostno nabavno politiko.

Z izvajanjem teh ukrepov se podjetje Burjatik d.o.o. zavezuje k sprejemanju odgovornih nabavnih odločitev, ki podpirajo trajnostni razvoj in varujejo okolje.

 

Politika zmanjševanja porabe vode

V družbi Burjatik d.o.o. smo zavezani k varovanju okolja in zmanjševanju porabe vode. Zavedamo se, da je voda dragocen vir in da moramo prispevati k njenemu ohranjanju. Zato smo uvedli naslednjo politiko zmanjševanja porabe vode:

– zmanjšajte porabo vode v naši pisarni na najmanjšo možno mero: Redno bomo spremljali porabo vode v pisarni in sprejeli ukrepe za njeno zmanjšanje.

– Spodbujanje zaposlenih k varčevanju z vodo: Zaposlene bomo izobraževali o pomenu varčevanja z vodo in jih spodbujali, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje porabe vode na delovnem mestu in doma.

– Naše stranke bomo spodbujali k varčevanju z vodo: Naše stranke bomo obveščali o pomenu varčevanja z vodo in jim nudili nasvete, kako zmanjšati porabo vode na potovanjih.

– Izbira nastanitvenih objektov, ki varčujejo z vodo: Naše stranke bomo spodbujali, da bivajo v hotelih in nastanitvenih objektih, ki varčujejo z vodo in so uvedli ukrepe za varčevanje z vodo.

– Stalno spremljanje in izboljševanje naših prizadevanj za zmanjšanje porabe vode: Redno bomo spremljali porabo vode in sledili svojemu napredku pri njenem zmanjševanju. Iskali bomo tudi nove načine za varčevanje z vodo in nenehno izboljševali našo politiko zmanjševanja porabe vode.

 

Podjetje Burjatik d.o.o. se z izvajanjem teh ukrepov zavezuje, da bo prispevalo svoj delež k zmanjšanju porabe vode in varovanju okolja.

Naša top doživetja

    Prijavi se na e-novice

    Strinjam se, da se moj e-poštni naslov doda na mailing listo na spletni strani wajdusna.com.