+386-41-232-548
Top
Wajdusna / Trajnostna politika

 

 

 

Trajnostna politika

 

V podjetju Burjatik d.o.o. smo se zavezali našim strankam, zaposlenim, skupnosti in okolju. Naš cilj je doseči družbeno odgovornost podjetja, prispevati k trajnostni družbi in trajnostnemu turizmu. Naše stranke spodbujamo k večji ozaveščenosti in jih motiviramo za bolj trajnostno potovalno vedenje.

 

Sodelujemo s Travelife in si prizadevamo slediti njegovim trajnostnim praksam. Gre za tristopenjski certifikacijski program za organizatorje potovanj in potovalne agencije: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner in (3) Travelife Certified. Smo na prvi stopnji – Travelife Engaged.

 

Merila Travelife nam bodo pomagala pri nadaljnjemu delovanju. Da bi zagotovili, da so naši cilji izpolnjeni in sprejeti pravilni ukrepi, bodo vzpostavljeni kazalniki, ki vključujejo stalno ocenjevanje in spremljanje ter izpolnjevanje dodatnih kriterijev Travelife. V podjetju Burjatik d.o.o. upamo, da bo to privedlo do številnih pozitivnih sprememb in bomo lahko pripomogli k izboljšanju sebe in tistih, ki nas obkrožajo. Naše podjetje želi postati eden vodilnih trajnostnih turističnih agencij v Sloveniji.

 

V podjetju Burjatik d.o.o. smo se zavezali da bomo: 

∙ promovirali naravno dediščino, ki jo imamo, in pomembnosti skrbi zanjo;

∙ spodbujali „načelo trajnosti“ med našimi kupci in dobavitelji;

∙ ponujali samo oglede in izlete, ki spoštujejo lokalno naravno in dobrobit skupnosti;

izogibali se emisijam ogljikovega dioksida

nenehno ponovno ocenjevali svojo bazo dobaviteljev glede vključitve trajnostnih praks v odnosu do narave, kulture in skupnosti.

spremljali in revidirali našo politiko in prakse; z rednimi povratnimi informacijami strank in dobaviteljev ter izmenjavo naših izkušenj in ugotovitev z vsemi vpletenimi.

∙ nadaljevali z izobraževanjem osebja, dobaviteljev, vodnikov in strank o potrebi spoštovanja, varovanja in povezovanja z našimi okoljskimi, kulturnimi in gospodarskimi viri.

 

UPRAVLJANJE IN SKLADNOST Z ZAKONI

∙ upoštevali predpise, ki urejajo turistične dejavnosti, zlasti tiste, ki se nanašajo na okolje, prosto živeče živali, arheološko dediščino in socialno varnost;

∙ imeli jasno, dostopno trajnostno politiko in akcijski načrt, ki ga imenovano osebje pogosto spremlja in prilagaja, delili pa ga interno in s partnerji, dobavitelji in strankami.

 

PISARNA

Poraba energije in vode; ravnanje z odpadki

∙ pravilno ravnali z odpadki, ki jih ustvarjamo;

∙ kupovali manj. Pri nakupu dali prednost izdelkom, ki so bili proizvedeni s spoštovanjem ljudi in okolja, pa tudi ponudnikom storitev, ki izvajajo trajnostno politiko; in preverjali njihovo oznako, na primer FSC, evropski znak za okolje, znak EU za ekološko hrano, Fair Trade;

∙ zmanjšali porabo papirja;

∙ se držali pravila 4 R-jev, (Rethink, Reduce, Reuse and Recycle) premisli, zmanjšuj, ponovno uporabi in recikliraj;

∙ imeli program za varčevanje z vodo in elektriko ter „politiko izklopa“;

∙ uporabljali biološko razgradljiva čistila, če so na voljo;

∙ spodbujali kolesarjenje ali hojo do službe ali skupni prevoz, kadar je to mogoče.

 

OSEBJE

∙ zagotovili jasno napisano in dobro komunicirano socialno politiko, ki zajema pogodbe o zaposlitvi in ​​človekove pravice;

∙ zagotavljali pogodbe o zaposlitvi, vključno s podrobnostmi o opisu delovnega mesta, stopnji plače (ki mora biti najmanj nacionalni minimum), plačanih dopustov in bolniških odsotnosti;

∙ zagotavljali zdravstveno zavarovanje in zavarovanja odgovornosti v skladu z nacionalnimi standardi;

∙ uporabljali ustrezno usposobljene lokalne vodnike in zagotavljati trajnostne storitve brez zmanjšanja kakovosti;

∙ ustvarili priložnosti za študente s praksami in shemami usposabljanja;

∙ ne bomo diskriminirali na podlagi spola, rase, starosti, invalidnosti, narodnosti, vere ali prepričanja o spolni usmerjenosti;

∙ redno usposabljali svoje osebje o vprašanjih kakovosti in trajnosti turizma

∙ ponujali jasno sporočen disciplinski postopek in redno spremljanje zadovoljstva zaposlenih.

∙ ne ovirali članstva v sindikatih in zastopanja ali kolektivnih pogajanj o delu. Skladnost z lokalnimi strukturami, kjer je to primerno;

∙ ponujali vire in možnosti za osebni razvoj vsem zaposlenim.

 

STRANKE

∙ prosili naše stranke, naj bodo občutljivi/e na lokalno tradicijo in kulturo;

∙ strankam svetovali, naj kupujejo lokalno in promovirali obrtnike in obrtne izdelke z razlago, kako dobiček koristi destinaciji z zmanjšanjem uhajanja;

∙ našim strankam ponudili priložnost, da z donacijami podprejo razvojne pobude skupnosti;

∙ zagotavljali jasne informacije strankam o tem, kako spoštovati lokalno kulturo in okolje;

∙ promovirali strankam lokalni javni prevoz ali kolesarske in sprehajalne poti in obveščali o vplivih na trajnost;

∙ strankam svetovali naj imajo svojo steklenico za večkratno uporabo;

∙ svetovali strankam, naj jedo v lokalnih restavracijah ali na kmetijah in okušajo lokalne jedi;

∙ zaščitili podatke o strankah.

 

DOBAVITELJI

∙ delili trajnostne cilje in akcijski načrt z vsemi dobavitelji;

∙ izbirali trajnostne dobavitelje, dajali prednost lokalnemu blagu in storitvam;

∙ spodbujali lokalne nastanitve, da postanejo trajnostno certificirani;

∙ zagotovili, da imajo lokalni, usposobljeni vodniki prednost.

Naša top doživetja

    Prijavi se na e-novice

    Strinjam se, da se moj e-poštni naslov doda na mailing listo na spletni strani wajdusna.com.